Firemní hodnoty

Leadership, Ingenuity & Agility

Aperam Ústí nad Labem
Aperam Předlice
Aperam - duchaplná a pružná firma

Vedení

Duchaplnost

Pružnost

Vedoucí společnost je odvážná a smělá.

Není to o tom být průkopníkem ve všem, co dělá. Je to o tom být odvážnější a odvážnější v našem přístupu, oproti zbývajícímu relevantnímu trhu. Jsme stabilní hnací síla, která podporuje rozvoj nových standardů v tomto odvětví.

V genialitě společnosti se snoubí chytrost, šikovnost, nápaditost a inovativnost.

Naši lidé jsou vášniví a vždy se zájmem sdílejí své znalosti a dovednosti. Někdy to znamená rozvoj nových nápadů nebo aplikací; jindy to znamená vidět věci jinak, novýma očima najít odpovídající řešení bez kompromisů v kvalitě.

Pružná společnost je ve své podstatě velmi jednoduchá, adaptabilní a flexibilní.

Být pružný znamená pohybovat se rychleji a přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu s větší lehkostí. A je to také o tom, být flexibilní dle konkrétních požadavků zákazníka, ať už z hlediska efektivity nákladů, dodací lhůty či vlastnosti výrobku.